Ikona dostępności

PAP - logo

Aktualności

​30 czerwca 2021 r.

Utworzono sieć branżową podmów ekonomii społecznej oferujących tradycyjne wyroby gotowe (garmażeryjne) „PRACOWNIA SMAKU"

W dniu 30 czerwca 2021r. utworzona została sieć branżowa podmów ekonomii społecznej oferujących tradycyjne wyroby gotowe (garmażeryjne) „PRACOWNIA SMAKU". Sieć tworzy 12 PES (wtym 1 konsorcjum spółdzielcze) i jedno przedsiębiorstwo komercyjne z 5 województw: podkarpackiego (6 PES), lubelskiego (2 PES), małopolskiego (3 PES) i kujawsko-pomorskiego (1 PES). PES zrzeszone w sieci są wytwórcami wysokiej jakości, tradycyjnych produktów kulinarnych m.in.: produktów garmażeryjnych (pierogi, krokiety, naleśniki), produktów cukierniczych (ciasta, ciasteczka, torty), a także tradycyjnie wypiekanych chlebów, produktów na bazie fasoli Piękny Jaś, opartych wyłącznie na tradycyjnej recepturze zup.

29 czerwca 2021 r.

Utworzono sieć podmiotów ekonomii społecznej świadczących usługi dla osób starszych „DOBROSTAN”

29 czerwca 2021 r. członkowie założyciele (12 PES - w tym jedno konsorcjum spółdzielcze i 1 przedsiębiorstwo komercyjne) powołali sieć branżówą podmiotów ekonomii społecznej świadczących usługi dla osób starszych „DOBROSTAN”. PES zrzeszone w sieci reprezentują bardzo szeroki zakres wsparcia na rzecz osób starszych, wśród usług znajdują się m.in.: usługi wspierające codzienne samodzielne funkcjonowanie seniorów, usługi teleopieki, domowa opieka paliatywna, usługi opiekuńcze, usługi wspierające zagospodarowywanie czasu wolnego np. turystyczne, edukacyjne, działania pobudzające aktywność społeczną seniorów oraz usługi wsparcia rehabilitacyjnego i psychologicznego.

04 maja 2021 r.

Ruszył nabór do sieci branżowych – nie warto zwlekać ze zgłoszeniem! 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej w partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza ogłasza nabór podmiotów ekonomii społecznej w tym przedsiębiorstw społecznych do Projektu pn. „Sukces -program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”. Na Projekt składają się dwa zasadnicze zadania (moduły), dotyczące dwóch typów odbiorców:

Moduł I – włączanie przedsiębiorstw społecznych (PS) do ponadregionalnych klastrów zrzeszających przedsiębiorców w celu podniesienia konkurencyjności oraz rozwoju działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej PS,

Moduł II – tworzenie ponadregionalnych sieci branżowych PES, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania procesu tworzenia konsorcjów spółdzielczych.

Szczegóły dotyczące projektu pod linkiem: https://pap.rzeszow.pl/projekt-sukces/modul-i/ (Moduł I) i https://pap.rzeszow.pl/projekt-sukces/modul-ii/ (Moduł II).

 

13 kwietnia 2021 r.

Spotkanie informacyjne on-line dla podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pn. „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” w dniu 21 kwietnia 2021 r.

21 kwietnia br. w godz. 10:00-11:30 odbędzie się kolejne spotkanie on-line dla podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, które są zainteresowane:

  • przystąpieniem do ponadregionalnego klastra przedsiębiorstw,
  • przystąpieniem do ponadregionalnej sieci branżowej pes oferujących gotowe wyroby kulinarne,
  • przystąpieniem do ponadregionalnej sieci branżowej pes oferujących usługi dla osób starszych.

Więcej informacji uzyskacie Państwo w biurze projektu SUKCES, pod numerem telefonu: 517-085-429.

2 kwietnia 2021 r.

Spotkanie informacyjne on-line dla podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pn. „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” w dniu 9 kwietnia 2021 r.
 
Jeśli reprezentujecie Państwo dowolny podmiot ekonomii społecznej: spółdzielnię socjalną, przedsiębiorstwo społeczne, CIS lub KIS, 
ZAZ lub WTZ, Koło gospodyń wiejskich, Zakład pracy chronionej, a chcielibyście:
  • zostać członkiem ponadregionalnego klastra zrzeszającego przedsiębiorców lub
  • przystąpić do ponadregionalnej sieci branżowej PES oferujących gotowe wyroby kulinarne albo
  • przystąpić do ponadregionalnej sieci branżowej PES świadczących usługi dla osób starszych 

oraz

  • nawiązać współpracę z przedsiębiorcami,
  • otrzymać bezpłatnie wsparcie doradcze marketingowe, prawne, wsparcie w zakresie sfinansowania kosztów zwiększających widoczność oraz budujących markę,
  • wziąć udział w misji gospodarczej/targach
wówczas zapraszamy Państwa do udziału w  spotkaniu on-line dotyczącym projektu pn. „SUKCES - program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” w dniu 9 kwietnia 2021 r. w godz. 9:00-10:30. 
 
Więcej informacji uzyskacie Państwo w biurze projektu SUKCES, pod numerem telefonu: 517-085-429.
 
 
11 marca 2021 r. 
 
Zorganizowano pierwsze spotkanie informacyjne on-line dla podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pn. „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”.
 
Podmioty ekonomii społecznej z województwa małopolskiego uczestniczyły w dniu 10 marca 2021 r. w spotkaniu informacyjnym na temat projektu "SUKCES- program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach".
Dziękujemy za udział w spotkaniu wszystkim podmiotom i zapraszamy do udziału  w projekcie!

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij