Ikona dostępności

PAP - logo

Sieć DOBROSTAN - usługi dla osób starszych

Partnerstwo podmiotów: Caritas Archidiecezji Przemyskiej i Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza realizuje projekt pn. „SUKCES – program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach” (Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020). W ramach programu powołana została sieć podmiotów świadczących usługi dla osób starszych "DOBROSTAN" złożona z 12 PES, w tym 1 konsorcjum spółdzielczego oraz przedsiębiorstwa niebędącego PES, działającego w podobnej branży.

Sieć została zawiązana w czerwcu 2021r. w formie partnerstwa kooperacyjnego. Za ideą założenia sieci przedsiębiorstw, świadczących usługi dla osób starszych, przemawiał fakt, że obecnie promowany jest proces zapewniania opieki przez środowiska lokalne, nie zaś duże, państwowe instytucje, działające na szczeblu centralnym, co daje znaczne szanse rozwoju dla przedsiębiorstw działających w tym obszarze. Nie należy zapominać również, że zapotrzebowanie na tego typu usługi stale rośnie, co wiąże się z faktem starzenia się społeczeństwa, wyjazdów młodych osób za granicę, czy zmianą modelu rodziny.

Warto podkreślić, że sieć otrzymała rozbudowane wsparcie w ramach projektu SUKCES, m.in. powstały dokumenty regulujące powołanie i funkcjonowanie sieci, porozumienie kooperacyjne powołujące sieć, regulamin funkcjonowania sieci,​ kodeks etyki sieci branżowej, strategia marketingowa.

Członkowie sieci DOBROSTAN:

 • Konsorcjum spółdzielcze: Spółdzielnia Socjalna EUREKA i Spółdzielnia Socjalna GMINOVA,
 • Fundacja Działań lokalnych LOGOS,
 • Fundacja imienia Braci Sołuńskich - Cyryla i Metodego,
 • Fundacja Kreatywnych zmian społecznych,
 • Fundacja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego "INWENCJA",
 • Fundacja W TROSCE O ŻYCIE,
 • GMapTravel Sp z o.o.,
 • OPIEQN Sp. z o.o.,
 • Stowarzyszenie CZEŚĆ,
 • Stowarzyszenie DOBRY DOM,
 • Stowarzyszenie PRZYSTAŃ Mieniany,
 • Związek Organizacji Pomocowych, 
 • Przedsiębiorstwo komercyjne: LOOTUS Joanna Jędrzejowska.

Członkowie sieci podmiotów ekonomii społecznej świadczących usługi dla osób starszych „DOBROSTAN” posiadają w swojej ofercie bardzo szeroki zakres wsparcia na rzecz osób starszych. Wśród usług PES znajdują się m.in.: usługi wspierające codzienne samodzielne funkcjonowanie seniorów, usługi teleopieki, domowa opieka paliatywna, usługi opiekuńcze, usługi wspierające zagospodarowywanie czasu wolnego np. turystyczne, edukacyjne, działania pobudzające aktywność społeczną seniorów oraz usługi wsparcia rehabilitacyjnego i psychologicznego.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej materiałami zawierającymi ofertę sieci DOBROSTAN.

Pliki do pobrania

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij