Ikona dostępności

PAP - logo

Sieci branżowe

W ramach projektu pn. „SUKCES - program wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonowaniu w sieciach, partnerstwach i klastrach”, który ma zasięg ogólnopolski i jest realizowany w partnerstwie Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza powstaną dwie sieci branżowe, których członkami będą podmioty ekonomii społecznej (PES). Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Co to jest sieć branżowa?

Sieć to oparta na kooperacji dobrowolna struktura łącząca PES działające w określonej branży lub takie, które charakteryzuje podobny istotny element działalności (m.in. zatrudnienia osób z autyzmem), a także inne podmioty.Dłonie łączące puzzle

Dlaczego warto działać w sieci?

Sieć to środowisko przyjazne do współpracy PES i przedsiębiorców, które pozwala na poszerzenie ich możliwości społeczno-gospodarczych poprzez np. wspólne zamówienia, uczestniczenie wspólnie w przetargach, współfinansowanie wspólnych działań marketingowych, wspieranie się poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Działanie w sieci, a więc działanie razem umożliwia wszystkim podmiotom członkowskim dostęp do korzyści społecznych oraz ekonomicznych płynących z kooperacji w grupie.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij