Ikona dostępności

PAP - logo

OFERTA

Świadczymy usługi dostosowane do potrzeb naszych klientów.

Doradzimy w zakresie:

 • innowacyjnych rozwiązań do zastosowania w przedsiębiorstwie, w szczególności w sektorze gastronomii,
 • przygotowania i realizacji usług rozwojowych (szkoleniowych, doradczych, mentoringowych, coachingowych),
 • pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz działalności gospodarczej (dotacje, kredyty, pożyczki),
 • przygotowania, realizacji i rozliczania projektów inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych, finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • doboru partnerów biznesowych, strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
 • rekrutacji i selekcji pracowników,
 • aktów prawnych, procedur dotyczących zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności,
 • przygotowania ofert inwestycyjnych (browfield, greenfield).

Przygotujemy:

 • Plan rozwoju i promocji podmiotu w danej branży,
 • Systemy ułatwiające funkcjonowanie na rynku w danej branży,
 • Plan działań upowszechniających nowatorskie rozwiązania w danej branży.
 • Projekt szkoleniowy i doradczy,
 • Wniosek o dofinansowanie projektu inwestycyjnego, badawczego, promocyjnego,
 • Wniosek kredytowy oraz wniosek o udzielenie pożyczki,
 • Strategię rozwoju firmy, strategię rozwoju eksportu, strategię wdrażania działań CSR,
 • Studium wykonalności, biznes plan, specjalistyczne raporty i analizy,
 • Analizę rynków zbytu, koncepcję wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym,
 • Poradniki, przewodniki, wytyczne dotyczące działalności w różnych sektorach gospodarki,
 • Szkolenia ogólne, specjalistyczne, szkolenia zawodowe,
 • Konferencje, wyjazdy biznesowe, spotkania biznesowe B2B, wizyty studyjne.

Zapraszamy do współpracy.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij