Ikona dostępności

PAP - logo

EKONOMIA SPOŁECZNA

Od 2015r. Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza oraz Caritas Archidiecezji Przemyskiej prowadzą Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (PROWES).

Działania realizowane przez PROWES:

  1. Animowanie lokalnych społeczności do działań w ramach ekonomii społecznej, diagnozowanie potencjału lokalnego, wyszukiwanie lokalnych liderów, tworzenie grup inicjatywnych, zawieranie partnerstw na rzecz ES między lokalnymi społecznościami, PES, JST i przedsiębiorcami.
  2. Przekształcanie grup inicjatywnych w przedsiębiorstwa społeczne, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji biznesowych przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, wsparcie szkoleniowo-doradcze, dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów PROWES.
  3. Udzielanie wsparcia finansowego na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w istniejących oraz nowo powstałych przedsiębiorstwach społecznych oraz finansowe i merytoryczne wsparcie pomostowe dla utworzonych stanowisk pracy.
  4. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji biznesowych poprzez wsparcie doradcze, coaching, mentoring, a także szkolenia, kursy zawodowe dla pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw społecznych.
  5. Ekonomizowanie podmiotów ekonomii społecznej.
  6. Przyznawanie mikrograntów na realizację projektów, przedsięwzięć i inicjatyw na rzecz sektora ekonomii społecznej.

Wszystkie informacje dotyczące realizowanych przez PROWES projektów znajdują się w zakładce PROJEKTY oraz dostępne są na stronie internetowej www.prowes.com.pl, w Biurze PROWES w Przemyślu i w Rzeszowie oraz w Lokalnych Centrach Ekonomii Społecznej.

Obszar działalności PROWES to teren całego województwa podkarpackiego.

logotyp prowes 

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij