PRAWO BUDOWLANE DLA PRAKTYKÓW

image1

PRAWO BUDOWLANE DLA PRAKTYKÓW

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.02.19.00-00-KB10/16 z dnia 22.02.2017r.

Głównym celem projektu  jest  podniesienie kompetencji kobiet i mężczyzn, będących pracownikami organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, z terenów województwa świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, w zakresie aktualnych przepisów prawa budowlanego.

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 1 czerwca 2017  do dnia 31 maja 2018r.

Grupę docelową stanowią pracownicy Starostw Powiatowych,  Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, pracownicy właściwych komórek Urzędów Wojewódzkich oraz Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.

Główne zadania realizowane w ramach projektu:

1. Szkolenia  - łącznie w ramach Projektu zrealizowanych zostanie 31 edycji dwudniowych szkoleń,  z czego na terenie:

  • • woj. świętokrzyskiego – 5 grup szkoleniowych,

  • • woj. śląskiego – 11 grup szkoleniowych,

  • • woj. małopolskiego – 7 grup szkoleniowych,

  • • woj. podkarpackiego – 8 grup szkoleniowych.

 

Harmonogramy szkoleń dla województw (zaktualizowano 21.05.2018 r.):

 

2. Indywidualne konsultacje z ekspertem z zakresu prawa budowlanego, które pozwolą na rozwiązanie 17 problematycznych przypadków zgłoszonych przez uprawnione do tego organy administracji

Wartość projektu wynosi: 754 725,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE wynosi:  636 082,23 zł.

Projekt współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020,  Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,  Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych  i planowania przestrzennego.

Załączniki do pobrania:

 

Archiwum: