Projekt RPO WP

loga

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości od listopada 2014 – marca 2015 realizowała projekt  „Zautomatyzowanie procesu realizacji usług szkoleniowych i doradczych”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013, Oś priorytetowa 1 „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne”.

Kwota wydatków kwalifikowanych: 485 500,00 zł

Kwota dofinansowania z EFRR i budżetu państwa: 242 750,00 zł

Oprogramowanie e-learningowe wdrożone w ramach realizacji niniejszego projektu jest rozwiązaniem autorskim opartym o zasady dostępności na wielu urządzeniach – komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych, np. tabletach.

W skład oprogramowania wchodzą następujące moduły:

 • • Moduł zarządzania użytkownikami
 • • Moduł zarządzania szkoleniami
 • • Moduł raportów
 • • Moduł zadań
 • • Moduł chatu,
 • • Moduł wyborów
 • • Moduł forum
 • • Moduł słownika
 • • Moduł szkolenia
 • • Moduł quizów
 • • Moduł zasobów
 • • Moduł ankiet
 • • Moduł warsztatów

Realizacja projektu pozwoliła na zaspokojenie najważniejszych dotychczasowych potrzeb Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości, w tym m.in.:

 • • Redukcję kosztów szkoleń.
 • • Oszczędność czasu wynikającą z eliminacji czynności przygotowawczych do szkolenia, jak rezerwacja i przygotowanie sal, dojazd itp.
 • • Zwiększenie efektywności szkoleń i usług doradczych.
 • • Łatwiejszą i szybszą modyfikację, aktualizację i rozbudowę treści szkoleniowych.
 • • Uproszczenie procesu administrowania szkoleniami oraz możliwość monitorowania procesu szkolenia i postępów uczestników.

 INWESTUJEMY W ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO