WSPÓLNA PRZESTRZEŃ

ue

PROJEKT SZKOLENIOWY

„Wspólna przestrzeń – partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce”

Celem projektu jest pogłębienie/nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych dotyczących realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez MMŚP i ich pracowników, zainteresowanych wejściem na polski rynek partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wsparcie szkoleniowe kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę na terenie całej Polski.

Szkolenia współfinansowane są maksymalnie w 90% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udzielone wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016r. – grudzień 2017r.

Wartość projektu wynosi 409 363,75 PLN

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 368 427,37 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na lata 2014-2020, Działanie 2.2.

Wsparciem szkoleniowym objętych zostanie łącznie 156 osób ze 100 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Szkolenia realizowane będą na terenie każdego z ww. województw.

Planowanym efektem projektu jest:

 • • zwiększenie zaangażowania MMŚP w realizację przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, co przyczyni się do pozyskania przez MMŚP nowych zleceń i rozwoju firm;
 • • zwiększenie poziomu zaufania i zrozumienia pomiędzy sektorem prywatnym, a podmiotami publicznymi, co przełoży się na lepszą współpracę administracji publicznej z sektorem prywatnym.

Przedsiębiorcy i ich pracownicy nabędą wiedzę i kompetencje dotyczące przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, co przyczyni się do zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku.

Oferta projektu obejmuje:

 • • 2 dni szkoleń ogólnych (16 godz.) z zakresu zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • • 4 dni szkoleń dedykowanych (32 godz.) z zakresu zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia planowanego przez podmiot publiczny do realizacji w formule PPP.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

granatt

BIURO PROJEKTU:
al. Piłsudskiego 40/15
35-001 Rzeszów
tel./faks 17 857 71 00
e-mail: ppp@pap.rzeszow.pl

Pliki do pobrania:

 1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PPP
 2. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie PPP
 3. Załącznik nr 2 Karta zgłoszenia uczestnika PPP
 4. Załącznik nr 2A Oświadczenie uczestnika projektu PPP
 5. Załącznik nr 3 Zaświadczenie o zatrudnieniu PPP
 6. Załącznik nr 4 Oświadczenie wymagane do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do MŚP PPP
 7. Załącznik nr 5 Oświadczenie o obowiązku sporzadzania spr. finan. PPP
 8. Załącznik nr 6 Formularz informacji przed-przy ubieganiu sie o p de minimis PPP
 9. Załącznik nr 7 Oświadczenie o otrzymanej-nieotrzymanej pomocy de minimis PPP
 10. Załącznik nr 8 Upoważnienie
 11. Załącznik nr 9 umowa projektowa – obowiązuje od 03.07.2017 r.