WSPÓLNA PRZESTRZEŃ

POWER

PROJEKT SZKOLENIOWY

„Wspólna przestrzeń – partnerstwo publiczno-prywatne w praktyce”

Celem projektu jest pogłębienie/nabycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych dotyczących realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez MMŚP i ich pracowników, zainteresowanych wejściem na polski rynek partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wsparcie szkoleniowe kierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających siedzibę na terenie całej Polski.

Szkolenia współfinansowane są maksymalnie w 90% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, udzielone wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016r. – 31 październik 2018r.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 220 704,75 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na lata 2014-2020, Działanie 2.2.

Wsparciem szkoleniowym objętych zostanie łącznie 94 osób ze 60 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski.

Planowanym efektem projektu jest:

 • • zwiększenie zaangażowania MMŚP w realizację przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, co przyczyni się do pozyskania przez MMŚP nowych zleceń i rozwoju firm;
 • • zwiększenie poziomu zaufania i zrozumienia pomiędzy sektorem prywatnym, a podmiotami publicznymi, co przełoży się na lepszą współpracę administracji publicznej z sektorem prywatnym.

Przedsiębiorcy i ich pracownicy nabędą wiedzę i kompetencje dotyczące przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, co przyczyni się do zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku.

Oferta projektu obejmuje:

 • • 2 dni szkoleń ogólnych (16 godz.) z zakresu zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego;
 • • 4 dni szkoleń dedykowanych (32 godz.) z zakresu zasad realizacji przedsięwzięć w formule PPP w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia planowanego do realizacji przez podmiot publiczny.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

granatt

BIURO PROJEKTU:
al. Piłsudskiego 40/15
35-001 Rzeszów
tel./faks 17 857 71 00
e-mail: ppp@pap.rzeszow.pl

Pliki do pobrania:

 1. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PPP-aktualny
 2. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie PPP-aktualny
 3. Załącznik nr 2 Karta zgłoszenia uczestnika PPP-aktualny
 4. Załacznik nr 2A uczestników Oświadczenie uczestnika projektu PPP
 5. Załącznik nr 3_Zaświadczenie o zatrudnieniu PPP-aktualny
 6. Załącznik nr 4 Oświadczenie wymagane do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do MŚP PPP-aktualny
 7. Załącznik nr 5 Oświadczenie o obowiązku sporzadzania spr. finan. PPP-aktualny
 8. Załącznik nr 6 Formularz informacji przed-przy ubieganiu sie o p de minimis PPP
 9. Załącznik nr 7_Oświadczenie o otrzymanej-nieotrzymanej pomocy de minimis PPP-aktualny
 10. Załącznik nr 8_Upoważnienie-aktualny
 11. Załącznik-nr-9_umowa-projektowa- aktualny