O NAS

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości z siedzibą w Rzeszowie jest firmą doradczo-szkoleniową wspierającą rozwój sektora przedsiębiorczości w Polsce.

PAP KPodraza PCA-QMS17-001Wspieramy małe i średnie przedsiębiorstwa oraz samorządy w zakresie:

  • • przygotowania i realizacji strategii rozwojowych, analiz ekonomiczno-finansowych, studiów wykonalności inwestycji, wniosków o dofinansowanie,
  • • pozyskiwania finansowania zwrotnego dla realizowanych inwestycji (pożyczki, kredyty),
  • • rozwijania i wzrostu kompetencji pracowniczych,
  • • przygotowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz projektów promocyjnych,
  • • nawiązywania i rozwijania kontaktów transgranicznych, realizacji planów rozwoju eksportu.

Współpracujemy z wieloma renomowanymi, krajowymi i zagranicznymi firmami doradczymi, inżynieryjnymi, instytutami technologicznymi oraz uczelniami wyższymi.

Za cel naszych działań stawiamy sobie zapewnienie klientowi najwyższej jakości usług i stałą gotowość w dostosowywaniu charakteru usługi do jego potrzeb i oczekiwań.

Działamy na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej i aktywnie kojarzymy potencjalnych partnerów biznesowych. Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorstw.

Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości jest członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

logo_pifs_end_c09

Posiadamy certyfikat ISO 9001 : 2009 w zakresie realizacji usług szkoleniowych i doradczych.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24/NAWIGATOR z dnia 4.4.2018 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zamówienia w postaci przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu pn. „Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej, nr umowy o dofinansowanie: RPPK.08.05.00-18-0004/16-00 z dnia 28 marca 2017 r.