Polska Wschodnia

Pogram Polska Wschodnia – alokacja ok. 8,4 mld zł ( 2 mld euro)

Jest dodatkowym instrumentem wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego dla 5 województw Polski Wschodniej. Podejmowane w ramach programu działania, przyczynią się do trwałego zdynamizowania procesów rozwojowych makroregionu, wzmocnienia jego konkurencyjności i atrakcyjności, a w konsekwencji do zwiększenia zamożności jego mieszkańców i poprawy jakości ich życia. Najważniejsze cele programu to wzrost konkurencyjności i innowacyjności firm działających w Polsce Wschodniej, rozwój połączeń drogowych miast wojewódzkich z otaczającymi je obszarami, a także większe wykorzystanie transportu miejskiego oraz dostępność makroregionu w zakresie infrastruktury kolejowej. W ramach omawianego Programu wsparcie będzie można otrzymać na:

  • Powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up
  • Rozwój międzynarodowej działalności małych i średnich firm
  • Wsparcie firm w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów lub usług oraz ponadregionalnych produktów turystycznych
  • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez umiejętne zarządzanie wzornictwem
  • Inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej i kolejowej
  • Wsparcie ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego

Więcej informacji na www.polskawschodnia.gov.pl