Polska Cyfrowa

Program Polska Cyfrowa – alokacja ok. 9 mld zł (2,17 mld euro)

To nowy program skupiający się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologii informacyjno – komunikacyjnych. Ma wzmocnić cyfrowe fundamenty dla społeczno – gospodarczego rozwoju kraju. Jego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego Internetu, nowoczesnych i przyjaznych e-usług publicznych oraz rozwoju cyfrowych umiejętności społeczeństwa. Odbiorcami wsparcia są przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna i samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe. W ramach omawianego Programu wsparcie przeznaczone zostanie na:

  • Dostęp do szybkiego Internetu

- do 2020 r. mieszkańcy Polski będą mieć dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 30 Mb/s

- planuje się, że ponad 2 mln osób, głównie mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast, uzyska możliwość dostępu do szybkiego Internetu

  • Sprawy administracyjne dostępne dla każdego online

- planuje się do 2023 r.  wdrożenie nowych e-usług publicznych dla obywateli oraz przedsiębiorców

- możliwość korzystania z usług elektronicznej administracji w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie

- dostęp do elektronicznych usług z zakresu zdrowia, edukacji, zamówień publicznych, sądownictwa itp.

  • Większy dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego czy nauki poprzez upublicznienie wybranych zbiorów w Internecie.
  • Zachęcenie ludzi do korzystania z Internetu

- zakłada się, że wsparcie z zakresu rozwoju cyfrowych umiejętności zostanie skierowane do mieszkańców ponad tysiąca gmin w całym kraju, głównie na obszarach wiejskich i małych miast

- przyjmuje się, że ponad 400 tys. osób nabędzie kompetencje, które pozwolą im nas wiadome korzystanie z treści dostępnych w Internecie oraz dostępnych nowoczesnych e-usług publicznych

  • Większą konkurencyjność rynku telekomunikacyjnego
  • Nową jakość funkcjonowania nowoczesnej administracji publicznej.

Więcej informacji na www.polskacyfrowa.gov.pl