Inteligentny Rozwój

Program Inteligentny Rozwój – alokacja ok. 36 mld zł (8,61 mld euro)

POIR jest drugim pod względem budżetu programem i największym w Unii Europejskiej programem finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Najważniejszym jego założeniem jest dofinansowanie projektów badawczo rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy z sektorem nauki – oraz wdrożenia ich wyników na rynek. Program pomoże skutecznie przekształcić pomysły w innowacyjne produkty, usługi, technologie, czyli przejść „od pomysłu do rynku”. Z jego funduszy wsparcie otrzymają także przedsiębiorcy chcący rozwijać swoją działalność poza granicami Polski oraz korzystający z usług instytucji otoczenia biznesu. Część środków zostanie przeznaczona na podniesienie pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Finansowane będą głównie przedsięwzięcia wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje, tj. wybrane dziedziny gospodarki i nauki, stanowiące potencjał rozwojowy kraju i regionów. W ramach omawianego Programu wsparcie będzie można otrzymać na:

  • Współpracę biznesu i nauki
  • Wsparcie przedsiębiorstw w ich działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej, w tym bony dla przedsiębiorców
  • Wsparcie badań o wysokim, międzynarodowym potencjale
  • Innowacje technologiczne w ochronie środowiska
  • Wsparcie w zakresie internacjonalizacji krajowych klastrów kluczowych
  • Wsparcie dla firm korzystających z usług otoczenia biznesu
  • Lepszy dostęp do rynku kapitałowego dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji na www.poir.gov.pl/