COSME

Program COSME – alokacja 2,3 mld euro

Jest to program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2014 – 2020. Szczegółowe cele programu COSME na lata 2014 – 2020 to poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie instrumentu gwarancji kredytowych i instrumentu kapitałowego na rzecz wzrostu, poprawa dostępu MŚP do rynków, w szczególności unijnych, ale również na poziomie światowym, poprawa warunków konkurencyjności i trwałości przedsiębiorstw unijnych, w szczególności MŚP, w tym MŚP działających w sektorze turystyki oraz klastrów, promocja przedsiębiorczości.

Rozważając możliwość wzięcia udziału w programie COSME, należy pamiętać, że nie daje on możliwości otrzymania wsparcia o charakterze dotacji (np. inwestycyjnej.)

Więcej informacji na www.instrumentyfinansoweue.gov.pl/cosme.php