Program operacyjny UE 2014-2020

Programy Operacyjne UE 2014-2020

W nowej perspektywie programowej na lata 2014 – 2020 obowiązują następujące programy z których można pozyskać środki finansowe:

Program Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Program Inteligentny Rozwój 2014 -2020

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Program Polska Cyfrowa 2014 – 2020

Program Polska Wschodnia 2014 – 2020

Regionalne Programy Operacyjne 2014 – 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Program COSME

Program HORYZONT 2020

Erasmus +

Wszystkie osoby i podmioty zainteresowane skorzystaniem z funduszy unijnych zapraszamy do kontaktu z personelem biura od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Tel.: (17) 857 71 00

e-mail: pap@pap.rzeszow.pl